Hotline 24/7

098.270.4459
Thiết kế thi công karaoke
Phòng hát sang trọng tại hà nội
phòng hát karaoke cổ điển

Dự án Karaoke Tiêu biểu đã thi công

Sản phẩm hoàn thiện

Quận/Huyện: GIA ANH
Giá: 6.000.000₫
Diện tích: Bàn ghế
Quận/Huyện: GIA ANH
Giá: 7.500.000₫
Diện tích: Bàn ghế
Quận/Huyện: GIA ANH
Giá: 7.500.000₫
Diện tích: Bàn ghế
Quận/Huyện: GIA ANH
Giá: 6.500.000₫
Diện tích: Bàn ghế
Quận/Huyện: GIA ANH
Giá: 6.500.000₫
Diện tích: Bàn ghế
Quận/Huyện: GIA ANH
Giá: 7.500.000₫
Diện tích: Bàn ghế
Quận/Huyện: GIA ANH
Giá: 6.500.000₫
Diện tích: Bàn ghế
Quận/Huyện: GIA ANH
Giá: 6.000.000₫
Diện tích: Bàn ghế
Quận/Huyện: GIA ANH
Giá: 7.500.000₫
Diện tích: Bàn ghế
Quận/Huyện: GIA ANH
Giá: 6.500.000₫
Diện tích: Bàn ghế
Quận/Huyện: GIA ANH
Giá: 7.500.000₫
Diện tích: Bàn ghế
Quận/Huyện: GIA ANH
Giá: 7.500.000₫
Diện tích: Bàn ghế
Quận/Huyện: GIA ANH
Giá: 7.000.000₫
Diện tích: Bàn ghế
Quận/Huyện: GIA ANH
Giá: 6.500.000₫
Diện tích: Bàn ghế
Quận/Huyện: GIA ANH
Giá: 6.500.000₫
Diện tích: Bàn ghế